Algemene voorwaarden

Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. 
U kunt deze voorwaarden vinden op https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands